Lithofin Onderhoudsproduct voor Blauwe Steen

13,99 €

(1 l = 13,99 €)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Inleidende opmerking

De Blauwe Hardsteen uit België, ook wel petit granit genoemd, is een kalksteen. Door zijn dichte structuur is het niet mogelijk de voor natuurstenen gebruikelijke beschermingsmethode via impregnatie te gebruiken. Lithofin onderhoudsproduct voor blauwe hardsteen heeft zich voor een regelmatige beschermende reiniging al jaren bewezen.


Beschrijving

Een product uit het Lithofin-gamma speciaal bedoeld voor blauwe hardsteen. Het mildalkalische concentraat omvat een uitgelezen combinatie van hoogwaardige natuurlijke en synthetische reinigings-middelen met speciale beschermende componenten.


Eigenschappen

Zeer actieve werkstoffen maken de vuildeeltjes los van het oppervlak en houden ze tijdens de reiniging drijvend, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgenomen. De achterblijvende flinterdunne verzorgingsfilm is wasvrij en bouwt geen lagen op. Hij zorgt er ook voor dat het oppervlak er terwijl het product wordt aangebracht mooier uit gaat zien en dat het mooier en krachtiger van kleur en structuur wordt. Tegelijk wordt het oppervlak minder gevoelig voor vlekken en is het in zijn geheel gemakkelijker te onderhouden. Nadat het is afgewassen blijft er een aangename geur achter. Technische data: Dichtheid: ca. 1,0 g/cm pH-waarde:<10,5 (concentraat), ca.8 (verdund) Uiterlijk: stroperig, opaliserend Geur: fris, geparfumeerd Oplosbaarheid in water: goed, volledig


Toepassing

Voor het regelmatig afwassen van alle bekledingen uit blauwe hardsteen en andere oppervlakken van natuursteen. De oppervlakken mogen gepolijst, geslepen of ruw gegroefd zijn. In één werkfase wordt er zonder moeite tegelijk gereinigd en beschermd.


Gebruik

Lithofin Onderhoudsproduct voor blauwe hardsteen altijd aan het waswater toevoegen. Een scheut (ca. 20 ml.) per emmer (ca. 8 liter) warm water. De eerste keer en bij poreuze of erg vuile oppervlakken een beetje meer gebruiken. De vloer met een natte doek afvegen en het laagje vocht dat overblijft laten drogen. Opmerking: Bij.zeer ernstige vervuiling raden we Lithofin MN Vuiloplosser aan. Doeltreffendheid: Het concentraat is uiterst doeltreffend en daarom spaarzaam in gebruik .


Aanvullende behandeling

Voor werkbladen in de keuken, tafels, vensterbanken e.d. raden wij occasioneel gebruik van Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen aan. Daardoor wordt blauwe hardsteen nog resistenter tegen vlekken en blijft hij gemakkelijker te onderhouden.


Opslag

Koel en afgesloten. Tot ca. 5 jaren houdbaar.


Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn overeenkomstig EGrichtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaten. WGK 1 volgens VwVws van 17.5.99 Opruiming: afvalsleutel AVV 070 608. Kan verdund bij het afvalwater gegoten worden. De verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen(PE) en recycleerbaar. Uitgespoelde verpakkingen mogen met de recyclageophaaldiensten meegegeven worden (zie de opmerking op het etiket).


Veiligheid

Ingrediënten: 5-15% anionogene, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, < 5% natuurlijke zepen, geurstoffen (limonene, geraniol), hulpstoffen Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS 07, waarschuwing Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ oog-bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation of - innamepunt volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.