Lithofin Rost-EX

17,49 €

(1 l = 34,98 €)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Beschrijving

Mild-alkalisch reinigingsmiddel voor het verwijderen van roestvlekken en resten van andere metaaloxiden.


Eigenschappen

De reactieve inhoudelijke stoffen werken op roest in en zetten deze in wateroplosbare stoffen om. Het begin van de reactie is door violetkleuring zichtbaar. De omzettingsproducten kunnen met water worden afgespoeld. Lithofin Rost-EX kan doelgericht op deelvlakken worden toegepast, aangezien geen zichtbare veranderingen van het oppervlak optreden. Technische data: Dichtheid: ca.1,1 g/cm³ Vlampunt: n.a. pH-waarde: ca. 9 Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos tot lichtviolet Reuk: sulfidisch, intensief Oplosbaarheid in water: zeer goed


Toepassing

Voor het verwijderen van roestvlekken van allerlei soort. Deze kunnen veroorzaakt zijn door ijzerhoudende meststoffen, ijzerdeeltjes, metalen poten van tuinmeubelen, roestig lekwater uit de CVinstallatie enz. Voor binnen en buiten te gebruiken. Ondergrond: Alle klinker- en keramische oppervlakken, natuursteen zoals marmer, kalksteen, graniet, gneis, kwartsiet, beton en betonsteen.


Verwerking

Het product onverdund op het droge oppervlak zat opbrengen en met een borstel verdelen resp. licht inborstelen. De violetkleuring geeft de beginnende werking aan. Ca. 5 tot max. 10 minuten laten inwerken. Het product niet laten indrogen. Water en een paar druppels Lithofin MN Vuiloplosser (eventueel een beetje verdund vaatwasmiddel) toevoegen, borstelen ern afwassen. Met water goed naspoelen. Belangrijke aanwijzing: De inwerkingstijd mag niet meer dan 10 minuten bedragen. Bij een onvoldoende werking het proces (meerdere malen) herhalen. Natuurlijke roestbestanddeeltjes, typisch voor sommige natuursteensoorten, alsmede ingekleurde betonoppervlakken kunnen door Lithofin Rost-EX van kleur veranderen. Belangrijk: Eerst een proefvlakje behandelen. Niet met metalen, lak, hout en dergelijke gevoelige oppervlakken in contact brengen. Bij gepolijste kalksteen en marmer kan het oppervlak bij te lange inwerking enigszins mat worden.Een eventuele achterblijvende violetkleuring verbleekt met de tijd. Verbruik: ca. 10 m²/L Verwerkings-/ondergrondtemperatuur: Niet onder 15°C. Oppervlak evt. vooraf met een haardroger verwarmen.


Opslag

Koel, donker en gesloten. Binnen 1 jaar gebruiken. Product kleurt met de tijd violet.


Milieubescherming

De tensiden zijn conform de EU-richtlijnen biologisch afbreekbaar. Opruiming: Resthoeveelheden volgens de voorschriften verwijderen. Verpakking is van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakking kan bij de hiervoor bestemde inzamelpunten worden afgegeven (zie aanwijzing op etiket).


Veiligheid

Ingrediënten: Natriummercaptoacetaat, Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone. Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS 07, waarschuwing Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oog-bescherming/ gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.