Lithofin Vuiloplosser

13,49 €

(1 l = 13,49 €)
incl. belastingen plus verzending

Beschrijving

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor marmer en natuursteen (MN). Lithofin MN Vuiloplosser is een speciaal, mild alkalisch reinigingsmiddel zonder oplosmiddelen, bestaande uit een uitgebalanceerde combinatie van oplossende en reinigende componenten.


Eigenschappen

Lithofin MN Vuiloplosser maakt olie en vet, glanslagen, resten van vloeronderhoudsmiddelen, oplosbaar en verwijdert lichte cementsluier en algemene vervuilingen. Technische data: Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³ pH-waarde: ca. 10 (concentraat) Uiterlijk: helder, zonder kleur Geur: niet specifiek Oplosbaarheid in water: volkomen


Toepassing

▪ Grondig reinigen van gebruikte, sterk vervuilde oppervlakken.

▪ Reinigen van nieuw tegelwerk na de plaatsing

▪ Vergemakkelijkt het verwijderen van cementsluier bij gepolijst marmer en kalksteen

▪ Geschikt voor binnen en buiten. Ondergronden: gepolijste, fijngeslepen en ruwe marmer- en natuursteen, betonsteen, kunststeen zoals kwarts-composiet etc.


Verwerking

Afhankelijk van de mate van vervuiling puur of verdund met maximaal tien delen water opbrengen en verdelen, eventueel schrobben. 10 - 20 minuten laten inwerken en vervolgens met veel water afspoelen en goed naspoelen. Lithofin MN Vuiloplosser niet laten opdrogen; mocht dit toch gebeurd zijn, dan water toevoegen. Bij bijzonder hardnekkig vervuiling het proces op een droog oppervlak herhalen, evt. langer of geconcentreerder toepassen en/of schrobben. Let op: Altijd eerst proberen op een onopvallende plaats. Spetters op gevoelige oppervlakken (b.v. gelakt hout, behang e.d.) vermijden of meteen afwassen. Acrylglas e.d. niet behandelen. Verbruik: Ca. 5-10 m²/liter, afhankelijk va de mate van vervuiling, verdund tot 30 m²/liter. Advies: Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken raden wij Lithofin LÖSEFIX aan; voor hardnekkige cementsluierresten Lithofin MN Cementsluierverwijderaar (niet voor gepolijste of fijngeslepen marmer en kalksteen).


Opslag

Gesloten, koel en vorstvrij bewaren. Niet boven 25° C. Tot ca. 3 jaren houdbaar.


Milieubescherming

Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaat. Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onschadelijk polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd worden.


Veiligheid

Ingrediënten: < 5 % niet-ionogene en < 5% kationogene tensiden, reukstof geraniol. Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP): Symbol GHS05, Gevaar Propylheptanolethoxilate, Quartäres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.